//
you're reading...
Tipy pro lepší svět

Studánky

Metodika, jak pečovat o studánky
Text vyšel v časopise pro členy ČSOP „Krása našeho domova“ jaro/léto 2002.

Celosvazový program péče o studánky nabízí zajímavou náplň pro oddíly dětí a mládeže. Jako organizace, která se monitorováním a péčí o studánky v okolí Brna zabývá již mnoho let, dovolujeme si upozornit na některá rizika, kterých by si právě mladí ochránci přírody měli být vědomi, než se do čištění, opravy nebo dokonce budování nové studánky pustí.

Obyvatelé studánek

Zdánlivě jednoduché a bohulibé čištění studánky od starého listí a větviček může zahubit mnoho zajímavých živočichů, kteří ve studánce nebo v nádržce pod studánkou žijí. Především jsou to blešivci, kteří se tlejícím listím živí a již od února se jich v nádržce pod studánkou může prohánět bezpočet. Může to být ale také náš nejmenší měkkýš – praménka rakouská, který se velmi vzácně vyskytuje v čistých a chladných vodách. V okolí Brna se tento velmi vzácný živočich vyskytuje hned v několika studánkách. Než se do čištění studánky pustíte, doporučujeme prozkoumat, co ve studánce žije. Na některé obyvatele stačí bílá mělká miska, sítko a lupa. Na jiné potřebujete mikroskop a odborné znalosti. Pokud se vám podaří kontaktovat odborníka na hydrobiologii a pozvat ho na vycházku se studánce, budete překvapeni, jak bohatým životem se pramen a jeho okolí hemží.

Poměrně bezproblémové je uklizení odpadků v okolí studánek nebo šetrné vyčištění nánosů ve výtokové trubce. K ostatním zásahům doporučujeme přistupovat až po prozkoumání studánky.

Oprava stávajících studánek

Studánek je v naší krajině relativně velmi mnoho. Vznikaly v době, kdy lidé pracovali celé dny venku v polích a lese a jiné možnosti občerstvení nebyly. Dnes již mnoho studánek neslouží původnímu účelu a chátrají. Před tím, než se rozhodnete opravit některou studánku, měli byste znát kvalitu vody. Úprava studánek se špatnou vodou je spíše zavádějícím počinem. Pěkně upravená studánka láká k napití, i když kvalita vody k tomu není vhodná. Pokud je rozbor vody nadějný (voda splňuje základní požadavky na pitnou vodu), je potřeba ještě udělat několik podstatných věcí. Každá upravená studánka je stavba na pozemku, který někomu patří. Udělejte si průzkum, kdy studánka vznikla, kdo a za jakých okolností ji vybudoval, kdo z místních lidí o ni pečuje, jaké informace o kvalitě a vydatnosti pramene jsou dostupné, kdo je vlastníkem nebo správcem pozemku.

Informace můžete hledat v obecních kronikách, kam často bylo vybudování studánek zaznamenáno, v místních knihovnách, u pamětníků v obci, u učitelů, starostů, farářů. V kronikách nebo v archivu na místním úřadě hledejte také plánky, jak byla studánka vybudována. Často bývá totiž místo ze kterého vytéká voda dost vzdáleno od místa, kde je pramen podchycen a jímán. Pokud došlo k ucpání trubek nebo se pramen přestěhoval, budete bez těchto znalostí velmi těžko napravovat vzniklé poruchy. Rozhodně nedoporučujeme pouštět se bez odbornějších znalostí typů pramenů a hydrologických poměrů v okolí do rozsáhlejších úprav, protože výsledek je dost nejistý.

Budování nových studánek

Před tím, než se rozhodnete na prameništi vybudovat studánku, byste měli několik let prameniště monitorovat. Ne každý pramen je vhodný k úpravě. Vydatnost pramene může během roku značně kolísat. Pro úpravu na studánku je vhodný pouze pramen se stabilní vydatností v průběhu celého roku. Kolísání vydatnosti v průběhu ročních období nebo dokonce po silných deštích svědčí o tom, že voda je sbíraná mělce pod povrchem a kvalita vody bude značně nestálá. Každý pramen, každá studánka má své zvláštní podmínky, takže jednotný návod na vybudování studánky ani není možný.

Voda ve studánkách a pramenech
Studánky a prameny jsou nejčastěji napájeny mělkou podpovrchovou vodou. Jen vzácněji se vyskytují prameny artézské vody pocházející z větších hloubek.

Vzhledem ke krátké době filtrace atmosférických vod nedochází k podstatnější mineralizaci a přibližně 60 % studánek má obsah rozpuštěných látek do 500mg/l.

Umístění studánky nám může napovědět částečně i něco o kvalitě její vody. Pokud se v blízkosti zdroje vody nachází chatová zástavba, pole či silnice, je pravděpodobné (ale ne nutné) i její částečné znečištění ve formě zvýšeného obsahu dusičnanů, fosforečnanů a chloridů. Větší znečištění se projeví i zvýšeným obsahem dusitanů a organických nečistot indikovaných zvýšenou spotřebou kyslíku potřebného na jejich oxidaci (CHSK-Mn). Organické znečistění poznáme také podle nárůstu počtu bakterií, z nichž nejnebezpečnější jsou bakterie pocházející ze zažívacího traktu teplokrevných živočichů – fekální koliformní bakterie a enterokoky. Zvýšený obsah dusičnanů může být i v oblastech, v kterých bychom je nečekali. Uprostřed lesa pod lesní školkou, kde sazenice bývají vydatně přihnojovány, nebo pod akátovými porosty, na jejichž kořenech žijí bakterie schopné vázat vzdušný dusík. Vyšší obsah dusíku a živin v půdě prozrazuje i bohatý porost kopřiv.

Podél silnic v zimě chemicky ošetřených se ve vodách objevuje zvýšený obsah chloridů. Na rozdíl od splaškového znečištění je jejich množství po celý rok poměrně stálé. Chloridy mohou také v případě kontaminace půdy v okolí zdroje dále zvyšovat znečištění vody zvýšením rozpustnosti škodlivých látek (např. těžkých kovů). Proto by se používání jakéhokoliv zdroje vody mělo prověřit rozborem vody a provádět údržbu jen těch studánek, které mají opravdu kvalitní vodu.

Jana Drápalová, Rudolf Pecháček
Reklamy

About pan Psax

Postproduction and IT support at Czech Television. Interested in skepticism, history, poetry, nature, literature, birdwatching, geology, postmarks, and a lot of different things... My texts do not reflect the opinion of Czech Television

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Reklamy